Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Regulamin

 

PRZEDSIĘBIORCA

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, którego właścicielem i prowadzącym jest:

Sylwester Robakowski
ul. Sadowa 42A
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP:771-103-78-05
REGON: 590125530
Działalność zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


2. KONTAKT

Siedziba:
Sylwester Robakowski

ul. Sadowa 42A
97-300 Piotrków Trybunalski

Sklep stacjonarny:
C.H. Ptak
Hala C, Sklep nr. 436 - 438
ul. Rzemieślnicza 35
95-030 Rzgów


Mobile: +48 533 337 344 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym)

Numer telefonu: +48 44 648 24 82 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym)
Numer faksu: +48 44 648 24 82 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym)
Adres poczty elektronicznej: sklep@expedusexpress.pl

 
3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep internetowy prowadzi za pośrednictwem sieci internet sprzedaż produktów o profilu sportowym
2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są szczegółowo oznaczone i opisane.
4. Przy każdym oferowanym produkcie podane są informacje typu rozmiar, kolor, materiał z jakiego został wykonany, cena, właściwości produktu, opis produktu itp.
5. W myśl Kodeksu Cywilnego informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy a jedynie propozycje ofert celem zawarcia umowy sprzedaży.


4. DEFINICJE

1. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi określonych w zamówieniu Towarów
2.
Dostawca – podmiot dostarczający Towar do klienta współpracujący ze Sprzedawcą
3.
Klient – podmiot zarejestrowany i składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego
4.
Konto Klienta – indywidualny panel Klienta uruchomiony po Rejestracji
5.
Login – indywidualne oznaczenie Klienta
6.
Rachunek bankowy – Nr konta bankowego podane przez Sprzedającego, na który będą dokonywane wpłaty przez Klientów za zamówiony towar
7.
Regulamin – określa zasady korzystania z niniejszego sklepu internetowego
8.
Rejestracja – czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie
9.
Sprzedawca – wykonawca zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedawcy: Sylwester Robakowski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 przy ul. Sadowej 42A, NIP:771-103-78-05
10.
Strona Sklepu Internetowego – strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną na odległość
11.
Towar – produkty oferowane na Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę
12.
Umowa sprzedaży – zawarta umowa sprzedaży drogą elektroniczna na odległość między Klientem a Sprzedawcą.
13.
Dzień roboczy - oznacza dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. REJESTRACJA

1. Przed Rejestracją w Sklepie każdy powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
2. Rejestracja w sklepie jest nieodpłatna i dobrowolna.
3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana Rejestracja.
4. Warunkiem przyjęcia formularza rejestracyjnego jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.


6. ZAMAWIANIE 

1. Po wybraniu przez Klienta produktu należy kliknąć „dodaj do koszyka”
2. Po dodaniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy wciskając „Kontynuuj zakupy” lub wciskając „Do kasy” przejść do realizacji zamówienia.
3. Po wybraniu opcji
„Do kasy” uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
4. Tworząc konto na sklepie internetowym Klient będzie mógł szybciej robić zakupy, śledzić stan swoich zamówień,oglądać historię swoich zakupów.
5. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania zamówienia i kliknięciu
„Kontynuuj” uruchomi się strona, gdzie Klient wybiera sposób wysyłki i metodę płatności.
6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności
„przelew bankowy zwykły”, "przelew on-line za pośrednictwem systemu Tpay" lub „płatność przy odbiorze przesyłki”
7. Po kliknięci „Kontynuuj” uruchamia się strona podsumowująca zamówienie gdzie Klient może sprawdzić wszystkie dane wprowadzone w trakcie zamawiania produktów tj. informacje o dostawie, informacje o zamówionych produktach, sposobie płatności, łączną wartość zamówionych produktów oraz koszt dostawy.
8. Na każdym etapie składania zamówienia, Klient ma możliwość anulowania zamówienia lub cofając się modyfikować je.
9. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony do końca nie zostanie zrealizowane.
10. Poprzez kliknięcie
„Potwierdź zamówienie” Klient potwierdza, iż złożył Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 
11. Niezwłocznie po
„Potwierdzeniu zamówienia” przesłany zostanie na adres poczty elektronicznej Klienta e-mail potwierdzający złożenia zamówienia.

7. CENY

1. Podane ceny poszczególnych towarów na Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

8. KOSZTY DOSTAWY

    1. Koszt dostawy przy zakupach o wartości powyżej 200,00 zł
a) Kurier - 0,00 zł
b) Kurier za pobraniem - 0,00 zł

2. Koszt dostawy przy zakupach o wartości poniżej  200,00 zł
a) Kurier - 10,00 zł
b) Kurier za pobraniem - 12,50 zł

9. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca realizuje i dostarcza zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Termin Dostawy zamówionych Towarów wynosi od jednego do trzech dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
3. Zamówienie z opcją płatności
„płatność przy odbiorze przesyłki” i "płatność on-line za pośrednictwem systemu Tpay" złożone w dniu roboczym do godziny 12:00 realizowane jest w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 realizowane są w dniu następnym roboczym.
4. W dniu nadania przesyłki z zamówionym towarem Klientowi zostanie wysłana informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.
5. Wraz z przesyłką zostanie wysłany do Klienta dokument sprzedaży za zamówione Towary (fakturę VAT lub paragon fiskalny w zależności od wyboru przez Klienta)


10. DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

1. Wszystkie oferowane produkty na sklepie internetowym są dostępne.
2. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość, że zamawiany produkt nie będzie dostępny. Może się tak zdarzyć np. w przypadku złożenia jednocześnie wielu zamówień przez wielu Klientów na ten sam produkt.
3. W przypadku braku zamówionych produktów Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i ustali z Klientem możliwe rozwiązania.


11. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Na sklepie wyróżniamy następujące sposoby płatności za zamówiony towar: „przelew bankowy zwykły”, "płatność za pośrednictwem systemu Tpay" i „płatność przy odbiorze przesyłki”
2. Przy wyborze sposobie płatności „przelew bankowy” termin zapłaty za zamówione produkty wynosi 7 dni.
3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w pkt. 11 pdp 3 Sprzedawca poinformuje Klienta o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
4. Przy wyborze sposobu płatności
„Przelew bankowy” Klient wpłaca za zamówione towary na konto Sprzedającego:


Sylwester Robakowski
ul. Sadowa 42A
97-300 Piotrków Tryb.
SGB-BANK S.A. I Oddział w Łodzi
nr konta: 07 1610 1364 2104 0320 1123 0001


12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedawcę
z siedzibą przy ul. Sadowa 42A, 97-300 Piotrków Trybunalski o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie internetowej sklepu w zakładce
„Formularz odstąpienia od umowy” jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient otrzyma również wydrukowany
„Formularz odstąpienia od umowy” w przesyłce wraz z zamówionym towarem, z którego może skorzystać ale nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


13. KOSZTY ODSTĄPIENIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami w związku z tym zwrotem.
3. Sprzedawca
wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia do siedziby Sprzedającego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Wszelkie koszty związane z transportem zwracanego produktu są ponoszone przez Klienta i nie podlegają zwrotowi.

14. REKLAMACJE

1. Wszystkie oferowane produkty na sklepie internetowym są nowe i bez wad.
2. Za wady towaru ujawnione w trakcie użytkowania Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność.
3. Każdy produkt zakupiony w Sklepie Internetowym może być reklamowany.
4. Jeśli Klient w ciągu dwóch lat od zakupu produktów stwierdzi, iż zakupiony asortyment jest niezgodny z Umową Sprzedaży lub wadliwy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącej rękojmi może zareklamować towar.
5. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z "Formularza reklamacyjnego"  zamieszczonego na stronie internetowej sklepu w zakładce
"Formularz reklamacyjny" ale nie jest to obowiązkowe.
6. Wypełniony
zgłoszenie wraz z reklamowanym produktem należy wysłać na adres:

Sklep sportowy Expedusexpress.pl
C.H. Ptak
Hala C, Sklep nr. 436 - 438
ul. Rzemieślnicza 35
95-030 Rzgów


7. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa Sklep. W tym celu wymagane jest aby klient poinformował w formie elektronicznej Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji oraz podał dane adresowe skąd będzie możliwość odebrania reklamowanych produktów przez firmę kurierką.


15. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Klient może zrezygnować z złożonego zamówienia.
2. Rezygnacja z zamówienia następuje po otrzymaniu od Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną informacji o rezygnacji z zamówienia.


16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
3.  Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4.  W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
5.  Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.


17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawierane umowy poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2.
Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl